Upplagt 2021-apr-30

Urban Sketchers Gotland

Sketchwalks i Visby 2021:
• Söndag den 13 juni
• Söndag den 25 juli
• Söndag den 22 augusti
• Söndag den 26 september
• Söndag den 24 oktober
• Söndag den 21 november

Promenaderna utgår från Skolporten i Visby och börjar 14:00 och avslutas ca 16:30, om inte annat anges.

Anmäl ditt intresse på Facebook.

[Skiss Emma Johansson @glodrod]
Kontakta oss
Meddelandet har skickats. Vi återkommer inom kort.